بازدید دانشجویان از پتروشیمی شهرستان مهاباد

در مورخه ۹۶.۲.۳ روز یکشنبه دانشجویان رشته امداد سوانح مرکز مهاباد۳ از پتروشیمی مهاباد بازدید کردند در این بازدید که از همه ی بخش های آن دیدن بعمل آمد نماینده این شرکت توضیحات مفیدی از هر بخش برای دانشجویان بیان کردند .

بازدید: 240