افتخاری دیگر برای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد ۳

قبولی تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با رتبه های برتر در آزمون کارشناسی ارشد سراسری

 

۶۴۴۶۵

بازدید: 28