فناورد – بزرگترین رویداد کارافرینی و استارتاپ کشور

photo_2018-02-10_11-22-48جوایز تا ۵۰۰ میلیون و گواهی های معتبر زیر نظر دانشگاه شریف هزینه ثبت نام ۳۵ هزار تومان می باشد

بازدید: 27