برگزاری دوره کمک های اولیه برای دومین بار در دانشگاه علمی -کاربردی مهاباد۳

uastm22

uastm22

برگزاری دوره تزریقات و پانسمان برای دومین بار در دانشگاه علمی -کاربردی مهاباد۳

دومین دوره کمک های اولیه

آموزش ها شامل:تزریقات-پانسمان-تروما-تریاژبرگزاری دوره تزریقات و پانسمان برای دومین بار در دانشگاه علمی -کاربردی مهاباد۳

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر: ۰۴۴۴۲۳۴۸۳۰۰ داخلی ۱۲ تماس حاصل فرمایید.

بازدید: 106