تفاهم نامه برگزاری همایش ها و دوره های آرایش زنان -دانشگاه علمی- کاربردی مهاباد۳

photo_2018-10-29_11-53-05

تفاهم نامه برگزاری همایش ها و دوره های آرایش زنان با جناب آقای عطا بابایی بعنوان مسئول برگزاری همایش ها و دوره های دانشگاه علمی-کاربردی مهاباد۳

بازدید: 38