ورکشاپ خیاطی بدون الگو به روش کار روی پارچه

uastm20مرکز آموزش علمی-کاربردی مهاباد۳ برگزار می کند

ورکشاپ خیاطی بدون الگو به روش کار روی پارچه

با گواهی نامه معتبر

در ۱۲ جلسه

 

بازدید: 205