ثبت نام دانشجویان ورودی ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان جدید الورود دانشگاه می رسانیم برای ثبت نام اولیه فرم زیر را دریافت نموده و همراه با اسکن مدارک به آدرس ایمیل دانشگاه ارسال نمایید.

فرم ثبت نام

آدرس ایمیل: info@uastm3.ir

مدارک اسکن شده:

صفحات شناسنامه

پشت و روی کارت ملی

دانش نامه دیپلم و پیش دانشگاهی

بازدید: 61