آیین رونمایی کتاب ((تراژدی های چهارگانه شاهنامه))

 

photo_2019-01-09_00-27-24 photo_2019-01-09_00-27-50

 

 

 

photo_2019-01-09_00-27-53

رونمایی از کتاب((تراژدی های چهارگانه شاهنامه))

به نگارش: دکتر حمید دهقانپور (استاد دانشگاه و پژوهشگر سینما)

با حضور تنی چند از استادان دانشگاه و اعضای انجمن مدرسان و دانشجویان با سخنرانی دکتر الستی و دکتر دهقانپور در دانشگاه علمی کاربردی واحد۴۶ تهران برگزار شد.

عکس:محمود جهرمی

بازدید: 65