رییس مرکز آموزش علمی کاربردی مهاباد۳ آقای :انور خوشنود

 

uastmkhoshnod

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی مهاباد۳

دکتر انور خوشنود

فعال ، دلسوز ، کارآفرین

بازدید: 85