دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد 3 همراه یکی از اهم فعالیت‌های خود را بر روی گزینش صحیح اساتید قرار داده است. در این دانشگاه اکثریت اساتید در سطوح استاندارد آموزشی کشور بوده و برای پذیرش اساتید جدید کلیه قوانین جامع دانشگاه علمی کاربردی را رعایت می‌گردد. اساتید برای ثبت نام و ارسال رزومه خود می‌توانند از لینک‌های زیر بهره برده و سپس رزومه و فرم های زیر را به مدیریت سایت ارسال نمایند.

بازدید: 293

دستور العمل ثبت نام متقاضیان تدریس در مرکز آموزشی علمی کاربردی مهاباد 3

1- ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت کدرهگیری

سامانه سجاد: https://edu.uast.ac.ir/

2- دریافت فرمهای ثبت نام به نسبت مدرک تحصیل متقاضی
3- تشکیل پرونده طبق دستورالعمل
4- تحویل پرونده ها کامل مرتب بدون نقص با تمام مستندات ذکرشده در فرم کد2 و 1

دستور العمل نحوه تكميل پرونده تقاضاي تدريس دانشگاه جامع علمي كاربردي

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده علمي (پوشه سبز)
1 – اصل تكميل شده فرم تقاضاي تدريس
* كاربرگ شماره 2: دارندگان مدرك كارشناسي و به بالا (الصاق عکس الزامیست)
* فرم كد 2 مخصوص خبرگان بدون مدرك
* فرم كد 2 مخصوص اعضاء هيات علمي
2- 3قطعه عكس 4*3 (رنگي – تمام رخ با زمينه روشن )
3- تصوير مدارك تحصيلي (كارشناسي ، ارشد و دكتري)وريزنمرات
4- تصوير مستندات كليه موارد قيد شده در فرم تقاضاي تدريس: آموزشي ، پژوهشي و اجرايي (سوابق تدريس ، سوابق كار ، مقاله ، شركت در كارگاه و … )
5- تصوير حكم استخدامي (براي مستخدمين دستگاههاي دولتي )
6- شرح مختصري از دوران زندگي با تكيه بر جنبه هاي عقيدتي ، سياسي،فرهنگي و اجتماعي
7- تصوير تمام صفحات شناسنا مه
8- تصوير هر دو طرف كارت ملي
9- تصوير برگ پايان خدمت (مدرسان ذكور)
10- اصل فيش واريزي( 300/000 ریال)( جهت دريافت فيش پرداخت ،به مركز آموزشي علمي –كاربردي مربوطه مراجعه نماييد؛ لازم به ذكر است وجه پرداختي صرفا جهت برسي اوليه پرونده مي باشد و در صورت تاييد تقاضا توسط هيات اجرايي جذب استان ، مجوز تدريس صادر خواهد شد )

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده عمومي (پوشه زرد)
1- اصل تكميل شده فرم شماره 1 (الصاق عکس الزامیست)
2- تصوير مدارك تحصيلي (كارشناسي ،ارشد و دكتري ): دونسخه
3- تصوير تمام صفحات شناسنامه و هر دو طرف كارت ملي: دو نسخه
4- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت: دو نسخه
5- شنا سنامه علمي(رزومه)
6- 3 قطعه عكس 4* 3
7- تصوير حكم استخدامي (براي مستخدمين دستگاههاي دولتي )
8- مدارگ و سوابق ايثارگري(ويژه جانبازان ، رزمندگان ، آزادگان و بسيجيان )
9- شرح مختصري از دوران زندگي با تكيه بر جنبه هاي عقيدتي ، سياسي، فرهنگي و اجتماعي

**كليه مدارك به ترتيب قيد شده در پوشه ها قرار گيرد .

بازدید: 293

لیست اساتید:

بازدید: 293

سیاوش عزیزی
دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی سهند تبریز

ایمیل: sazizi@uastm3.ir

شماره داخلی: 18