دوره کاردانی حرفه ای حقوق دستیار قضایی دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیازهای حقوقی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزی های خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها در این سطح برطرف خواهد شد. آشنایی دانشجویان در این دوره با تمامی موارد حقوقی، ثبتی، قضایی سبب می شود تا فارغ التحصیلان با ادامه تحصیل خود در سطوح بالاتر به عنوان دفتریاران، سند نویسان، متصدیان املاک و متصدیان بایگانی آموخته های خود را جامه عمل بپوشانند.

 

رئوس کاردانی حقوق

بازدید: 114