به اطلاع دانشجویان می‌رسانیم با ثبت نام در لینک زیر می‌توانند سوالات خود را ثبت کرده و

پاسخ آن ها را دریافت نمایند.

مرکز پشتیبانی سیستم پاسخگویی الکترونیکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

بازدید: 209